DOMUS BANNER
Die 3rd Ear Music/David Marks Versameling Print E-mail

Inhoud van hierdie bladsy:

Die versameling

Die “Hidden Years Music Archive" Projek, 2015-2020

Kontak: Meer inligting oor die "Hidden Years Music Archive" projek: Kontak
Dr. Lizabé Lambrechts by This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it of +27 (0)72-372 4140 (kantoor ure).

 

DIE VERSAMELING

In November 2013 skenk David Marks aan die Dokumentasiesentrum vir Musiek (DOMUS) ‘n groot versameling van materiaal: dit wat hy in sy persoonlike hoedanigheid versamel het asook die versameling van die 3rd Ear Music Maatskappy. Die maatskappy is in 1967 gestig deur Ben Segal en Audrey Smith as ‘n onafhanklike platemaatskappy, hoofsaaklik werksaam in Johannesburg en Durban. Hulle doel was om Suid-Afrikaanse musikante buite die kriteria van die hoofstroom platemaatskappye te dien en om hulle musiek te beskerm, te bemark en te produseer. As gevolg van die politiese en nie-kommersiële aard van die materiaal is hierdie musikante se musiek byna nooit uitgesaai of bemark nie. David Marks sluit in 1970 by die maatskappy aan as ‘n klankingeneur en een jaar later neem hy die besit, produksie en bestuur van die maatskappy oor.

Hierdie versameling is van beduidende waarde vir navorsers, onderwysers en studente. Dit bestaan uit ‘n groot aantal klankopnames, foto's, plakkate, programme, dokumente, koerantknipsels, notaboeke en dagboeke wat versamel is tussen 1960 en 2000. Die versameling bestaan uit meer as 175 000 items en sluit in opnames van lewendige musiek optredes, feeste, teater produksies en professionele studio opnames wat ‘n groot verskeidenheid van musikale style verteenwoordig van onder andere ligte folk-musiek, township-jazz, tot country rock en maskanda.

David Marks was aktief in die Suid-Afrikaanse musiek landskap vir die grootste deel van sy lewe as ‘n klankingeneur, musikant en komponis – ‘n paar van sy treffer liedjies sluit in Master Jack, Hey Nico, en Mountains of Men. In die laat 1960s reis Marks na Amerika waar hy werk as ‘n klankingeneur vir die Bill Hanley klankmaatskappy. Gedurende hierdie tyd doen hy sy eerste lewendige klankvermenging (“mixing”) by die legendariese Woodstock fees van 1969 vir die John Lennon Plastic Ono groep. Met sy terugkoms na Suid-Afrika skenk Bill Hanley die klanksisteem, wat gebruik is tydens die Woodstock fees, aan Marks wat hom daartoe instaat gestel het om te werk by verskeie musiekfeeste in Suid-Afrika, Zimbabwe, Angola, Mozambiek, Malawi, Lesotho en Botswana – al hierdie feeste is deur Marks opgeneem en gefotografeer. Musikante wat verteenwoordig word deur die David Marks-versameling sluit in Shiyani Ngcobo, Madosini, vroëe opnames van Johnny Clegg en Sipho Mchunu (wat later die groep Juluka sal vorm), folk-sanger Phil Ochs, die Malombo Jazz Makers, Allen Kwela, Kippie Moeketsi, Jeremy Taylor, Roger Lucey, Colin Shamley, Mike Dickman, Cornelia [Blundell], Carlo Mombelli, Laurika Rauch, Hawk, lewendige opnames van Hugh Masekela in Lesotho en optredes van Lefifi Tladi - om maar ‘n paar te noem. Die klankopnames sluit ook verskeie teater produksies en musiekblyspele in wat opgevoer is in die Market Theatre, Dorkay House en die Bantu Men’s Social Club in Johannesburg, asook opnames van verskeie vakbond vergaderings en politiese toesprake. Verskeie kleiner versamelings en materiaal is ook deur die jare geskenk aan David Marks, insluitend ‘n versameling wat die musieklewe van Zimbabwe dokumenteer, en materiaal wat opgeneem is deur etnomusikoloë soos Dave Dargie en David Rycroft. Ander versamelings wat nou deel vorm van die 3rd Ear Music / David Marks versameling by DOMUS, sluit in die versameling van Ben Segal en John Gregg wat ‘n platemaatskappy bestuur het in Port Elizabeth onder die Bootleg etiket.

In 2013 loods DOMUS ‘n projek om die 3rd Ear Music / David Marks-versameling the orden en te katalogiseer. Hierdie projek sal daarna streef om die versameling uit te brei deur mondelinge geskiendenis projekte om sodoende verdere navorsing op hierdie belangrike historiese dokumente toe te laat.’n Verdere oogpunt van die projek is om die moontlikheid van ‘n digitalisasie projek te ondersoek en die nodige fondse daarvoor in te samel. Dit sal nie net die versameling beskikbaar stel aan ‘n breër publiek nie, maar ook die kreatiewe moontlikhede van die versameling verbreed. Grootendeels is die doel van hierdie projek om die versameling toeganklik te maak aan navorsers en om die materiaal bekend te stel aan die akademiese gemeenskap en die publiek deur middel van navorsing en kreatiewe uitsette soos uitstallings.

Lizabé Lambrechts verkry haar PhD in Musikologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Haar navorsing handel oor mag en politiek in Suid-Afrikaanse musiek agiewe. Sy is tans ‘n na-doktorale navorsingsgenoot aan DOMUS, Universiteit van Stellenbosch, waar sy werk aan die 3rd Ear Music / David Marks projek: Making accessible South Africa’s unknown music history: Sorting, cataloguing and curating the Hidden Years Music Archive.

 
David Marks* Dr. Lizabé Lambrechts
 
*Foto geneem uit: Sinkins, E. [Verskaf deur L. Lambrechts]. 2011. You can’t stop the music. The Witness, Desember, 5. [Intyds]. Beskikbaar: http://www.witness.co.za/index.php?showcontent&global%5B_id%5D=72969 [2011, November 30].
 
(Inligting verskaf deur Dr. Lizabé Lambrechts, Februarie 2014)
 
 
 
 
 
 
DIE "HIDDEN YEARS MUSIC ARCHIVE" PROJEK, 2015-2020
 
DOMUS is opgewonde om die loodsing van ’n nuwe projek aan te kondig. Dit fokus op die ontsluiting van die 3rd Ear / David Marks-versameling om dit toeganklik te maak vir nasionale sowel as internasionale navorsers, musici, kunstenaars en studente. Hierdie versameling, bestaande uit onvervangbare materiaal wat die Suid-Afrikaanse musiek landskap dokumenteer vanaf die onstuimige apartheidsjare tot en met die eerste dekade na demokratisering, verteenwoordig musici wat nie noodwendig deur hoofstroom platemaatskappye opgeneem was nie en ook bitter min radio blootstelling geniet het, indien enige. Ten spyte van hierdie isolasie kon hulle daarin slaag om groot gehore te trek by konserte, klubs en feeste.
 
As deel van ‘n bewusmakingsveldtog, gaan DOMUS gasheer speel vir ‘n musiekfees in Maart 2015 met musikante wat tans in die argief verteenwoordig word. Opkomende sangers en liedjieskrywers sal ook genooi word om liedjies uit die argief te vertolk. Die produksie, wat lewendig opgeneem en op CD/DVD uitgereik sal word, sal voortbou op die nalatenskap van David Marks se praktyk om lewendige musiekopnames te maak. Afgesien van die bekendstelling van musici wie se werk in DOMUS bewaar word, is die doel van die konsert ook om ‘n meganisme daar te stel om die belang en moontlikhede te belig van gemeenskapsbetrokkenheid in die bewaring van Suid-Afrika se nasionale musiek erfenis.
 
Vanaf 2015 tot 2018 sal die versameling gesorteer en gekatalogiseer word. Ondersoeke sal ook ingestel word na moontlikhede om die versameling te digitaliseer. Nagraadse beurse sal beskikbaar gestel vir navorsing wat fokus op musiekargiewe as waardevolle ruimte vir eksperimentering en akademiese ondersoek. Hierdie fase sal afsluit met die publisering van ‘n katalogus bestaande uit informasie oor die versameling asook foto’s, lyste, artikels en opnames. Die moontlikheid van verdere kreatiewe projekte soos uitstallings en konserte sal gedurende hierdie fase ondersoek word. ‘n Mondelingse geskiedenisprojek sal gelyklopend fokus op die South African Folk Music Assosiaciation (SAFMA), en die rol van musici en akademici in hierdie instelling.
 
Gedurende fase drie (2018-2020) sal die mondelinge geskiedenis van die projek afgehandel word. Materiaal wat ingesamel is sal beskikbaar gestel word deur ‘n webbladsy, publikasies en uitstallings.
 
Vir meer inligting oor die projek en om ons vordering dop te hou besoek gerus www.facebook.com/hiddenyearsmusicarchiveproject of volg ons op Twitter by @HYMAProject
(Inligting verskaf deur Dr. Lizabé Lambrechts, Junie 2014)
Mike Dickman, Johannesburg, 1972. Fotograaf: Tony Campbell.
 
 

 

Last Updated ( Wednesday, 09 July 2014 )
 
Next >

© Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO