DOMUS BANNER
VERSAMELING VAN KUNSMUSIEKKOMPOSISIES IN AFRIKA Print E-mail

Kunsmusiek (in die Westerse sin van die woord) het tot stand gekom in Afrika deur verskeie koloniale invloede, en het sedertdien ‘verinheems’ – gekomponeer en uitgevoer deur Afrika-musici op unieke Afrika-wyses – alhoewel die soeke na suksesvolle maniere van kultuurbemiddeling in komposisie oneindig sal voortduur.

Ten spyte van die sukses wat behaal is deur verskeie komponiste wat aktief is in die veld van kunsmusiek in Afrika, bly dit moeilik om partiture en opnames van hul werke te bekom (baie werke is ongepubliseer). Die gevolg hiervan is dat kontinent-wye samewerking, uitvoerings en akademiese navorsing deur inwoners van Afrika, oor werke deur Afrika-komponiste, ongereëld bly. DOMUS is dus nou onderweg met ‘n projek om die musiek van verskeie kunsmusiekkomponiste in Afrika te versamel in ‘n poging om hierdie werke algemeen beskikbaar te stel, wat sal lei tot meer gereëlde uitvoerings, opnames, akademiese navorsing en die vestiging van nuwe (en versterking van bestaande) komponiste-netwerke op die kontinent.
 

Projek koördineerder: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Chris van Rhyn verwerf die grade BMus, Honneurs BMus en MMus by die Universiteit van Stellenbosch. Hy werk as onderwyser in Engeland vanaf 2004 tot 2007 voordat hy in 2008 na Suid-Afrika terugkeer om met nagraadse studies te begin. Hy werk as lektor in Komposisiestudies by die Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) vanaf 2009 tot 2010.

Chris ontvang twee maal toekennings vir komposisiestudies by die Suider-Afrikaanse Musiekregte-Organisasie (SAMRO) en is ‘n ontvanger van die Noordwes Universiteit Kanselierstrustprys vir Afrikaanse Komposisie (2010).

Sy navorsing het in die verlede gefokus op die Suid-Afrikaans gebore Britse komponis, Priaulx Rainier, asook op die didaktiek van komposisiestudies in ope- en afstandsleer hoër onderwys. Hy het al referate gelewer by plaaslike konferensies asook in Serwië by die 2010 International Conference of the Department of Musicology at the University of the Arts in Belgrade. Gepubliseerde studiemateriaal sluit in Composition Models 1: Modal and Tonal Counterpoint (Unisa Press 2010) en ‘Musicals and Operas by South African Composers’ in South African Music (geredigeer deur Marie Jorritsma, Unisa Press 2009). Chris is tans ‘n PhD-student aan die Universiteit van Stellenbosch (onder die studieleiding van Prof. Stephanus Muller), as ‘n deelnemer aan hul African Doctoral Academy opleidingsprogram. Hy is ook die redakteur van NewMusicSA: Bulletin of the International Society for Contemporary Music, South African section.

Last Updated ( Thursday, 19 January 2012 )
 
< Prev   Next >

Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO