DOMUS BANNER
SUID-AFRIKAANSE MUSIEKLITERATUUR-VERSAMELING Print E-mail
Die Suid-Afrikaanse Musiekliteratuurversameling is ‘n digitale versameling van musiekverwante artikels uit Suid-Afrikaanse tydskrifte.

Agtergrond
 
Die Departement Biblioteekdienste (Universiteit van Pretoria) in samewerking met die Dokumentasiesentrum vir Musiek (DOMUS, Universiteit van Stellenbosch) is tans besig om ‘n versameling van musiekverwante artikels uit Suid-Afrikaase kulturele joernale bymekaar te bring en dit in ‘n databasis saam te stel. Die web-publikasie van hierdie artikels, met volledige metadata, is ten volle soekbaar en verskyn op die Universiteit van Pretoria se Institusionele Pakhuis, Upspace (beskikbaar by Suid-Afrikaanse Musiekliteratuur). Webskakels na en van die DOMUS tuisblad sal voorsien word.

Hierdie databasisprojek het gegroei vanuit Annemie Stimie se navorsing vir ‘n meesterstesis met die titel Cosmopolitanism in early Afrikaans music historiography, 1910-1948 (voltooi in 2010). ‘n Groot gedeelte van vroeë bydraes tot die Suid-Afrikaanse musiekdiskoers kom voor in die Afrikaanse kulturele tydskrifte en koerante wat bespreek word in hierdie tesis. Sommige van hierdie publikasies wat ingesluit word in die Suid-Afrikaase Musiekliteratuurversameling is Die Brandwag (1910-1922), Die Huisgenoot (1914-1950), Die Nuwe Brandwag (1929-1933) en Die Brandwag (1937-1950). Ongeag die historiese en kulturele waarde van hierdie tekste is daar nog geen volledige bibliografie beskikbaar wat toegang tot die materiaal verleen nie. Hierdie databasis skep dus ‘n platform waarop só ‘n bibliografie saamgestel kan word terywl dit ook die materiaal oopmaak vir navorsers. Met bogenoemde Afrikaanse tekste as vertrekpunt bestaan daar die potensiaal en die visie om die databasis uit te brei om musiekverwante artikels in ander Suid-Afrikaanse tale van die twintigste en een-en-twintigste eeue in te sluit.

Hierdie databasis bied dus ‘n histories-belangrike liggaam van skrywe oor musiek wat tot op hede ontoeganklik was.

Visie

Om die navorsing van musiek en kultuur in Suid-Afrika te bevorder deur nie net volledige bibliografieë van musiekverwante artikels uit algemene tydskrif- en koerantartikels op te stel nie, maar ook deur hierdie artikels te digitiseer en universeel toeganklik te maak deur middel van die Internet. Omdat die digitisering van artikels en dokumente ‘n wyer toeganklikheid aan primêre navorsingsmateriaal verleen, sal hierdie projek dit moontlik maak om hierdie inligting vir toekomstige navorsers beskikbaar te stel deurdat die inligting soekbaar sal wees deur middel van web-soektogte en gratis toegang daartoe bewerkstellig word.

Missie
  • Professionele aanbieding van materiaal met akkurate en deeglike addisionele inligting en gepaardgaande opsommings in Afrikaans en Engels.
  • Versekering van toeganklikheid tot materiaal deur die gebruik van die professionele platform van UPSpace aan die Universiteit van Pretoria.
  • Deurentydse onderhouding van databasis en uitbreiding van versameling deur die tydsdekking te vergroot, en deur artikels uit koerante en tydskrifte in ander tale by te voeg.
 
Koördineerder van die Suid-Afrikaanse Musiekliteratuur-versameling:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
 
Last Updated ( Wednesday, 30 April 2014 )
 
< Prev   Next >

Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO