DOMUS BANNER
BANNELINGSKAP EN MUSIEKNAVORSING IN SUID-AFRIKA Print E-mail

DOMUS borg die bywoning van drie navorsers wat deelneem aan belangrike paneelbesprekings gedurende die IMS/SASRIM kongres vanaf 14-17 Julie 2010 (sien program). Die paneelbespreking oor musiek en bannelingskap vind plaas onder voorsitterskap van prof. Jean-Pierre de la Porte, 'n gas van DOMUS. Dit sit 'n gesprek voort wat begin het tydens die Music and Exile: North-South Narratives Simposium in Januarie 2010 in Johannesburg. Die paneelbespreking oor die stand van musieknavorsing in Suid-Afrika word gelei deur Prof. Christopher Ballantine van die Universiteit van Kwazulu-Natal. Dit sal 'n kritiese besinning oor die dissipline behels vier jaar na die totstandkoming van die South African Society for Research in Music (SASRIM). Die paneellede wat deur DOMUS ondersteun word om die geleentheid by te woon, is Lindelwa Dalamba en Dr. Nishlyn Rammana.

 

             
       
             
  Nishlyn Ramanna onderrig
jazz aan Rhodes
Universiteit. As pianis,
komponis en musikoloog
het hy musiek
gekomponeer vir film, het
ook oorspronklike
materiaal vrygestel onder
die VK-gebaseerde New
Canvas Records
handelsmerk en het werk
gepubliseer oor
Suid-Afrikaanse jazz in die
New Grove Dictionary of
Jazz
, SAMUS en Social
Dynamics
.
  Jean-Pierre de la Porte het
komposisie onder Klaas
van Oostveen gestudeer
terwyl hy ook gewerk het
aan 'n PhD in die filosofie
en geskiedenis van
wetenskap. Hy is ook
gekies om argitektuur by
die legendariese Pancho
Guedes te onderrig.
Sedertdien was hy
betrokke by argitektuur en
by sosiale ontwikkeling en
transformasie. Kliënte in
hierdie verband sluit in die
Suid-Afrikaanse regering
en die WK Kellogg Stigting.
Tans is hy direkteur vir
navorsing by die Instituut vir
Gevorderde Studie in
Argitektuur en
Infrastruktuur. Sy
belangstellings sluit in die
matematiese uitbeelding
van struktuur
preserverings-
transformasies,
etnomatesis en heuristiek.
Voorhande is die
publikasie van 'n boek oor
Suid-Afrikaanse
kunstenaar Karel Nel en sy
nuutste komposisie ('n
uitdaging van Mary Rorich),
naamlik 'n strykkwartet
parafrase op Debussy se
Voiles.
  Lindelwa Dalamba is
'n Commonwealth en
St. John’s beurshouer
en is tans ingeskryf vir
haar doktorale studies
(Historiese
Musiekwetenskap)
aan St. John’s College,
Cambridge. Haar tesis
handel oor
Suid-Afrikaanse jazz in
Engeland gedurende
die apartheidsjare
(1961-1985). Haar
studie ondersoek hoe
‘Suid-Afrikaanse jazz’
oorkruis het met
diskoers oor ‘Afrika
jazz’ (1960s), vrye
jazz en/of
geïmproviseerde
musiek (1970s) en
die wending na
sogenaamde
wêreldmusiek
gedurende die
1980s. Hierdie
dikwels gedwonge
raamwerke, is in
tuislande van musici
gebruik om hierdie
musiek te identifiseer
met anti-apartheids
aktiwiteite, waar
konsepte van 'vryheid',
'outentisiteit' en
'Suid-Afrikaansheid'
beding is. Tóg het
Suid-Afrikaanse jazz
in Engeland ook
ag geslaan op sy
nuwe habitat en kon
sodoende op die
relevansie van beide
kommentaar lewer.
Verdere argumente
dui dat hierdie
'terugspel' studies
wat oor
'Suid-Afrikaanse' jazz
handel, onvolledig is
wanneer dit nie
Engeland as
inligtinggewende
konteks met
betrekking tot
verwantskappe met
Suid-Afrika, jazz en sy
eie 'interne ander'
wat musikaal deur
verplaaste
Suid-Afrikaners
bevraagteken is,
in ag neem nie.
Lindelwa het aan
Rhodes Universiteit
(BA Hons) as Andrew
Mellon beurshouer
gegradueer, asook
aan die Universiteit
van KwaZulu-Natal
(MA Musiek) as
ontvanger van 'n NRF
merietebeurs. Sy
het artikels in
SAMUS, die
Journal of Southern
African Studies
,
Journal of the
Musical Arts in
Africa
, Popular
Music
en Safundi:
The Journal of South
African and
American Studies

gepubliseer.
 
             

Verdere deelnemers:

Mnr Mokale Koapeng: Komponis, dirigent en kulturele aktivis. Pionier op gebied van
verwantskappe tussen die koorbeweging en nuwe musiek.

Dr Stephanus Muller: Musikoloog, outoriteit oor musiekbeleid gedurende apartheid.

Professor Crain Soudien: Adjunk Vise-Kanselier, Universiteit van Kaapstad. Suid-
Afrika se voorste outoriteit oor transformasie en outeur van die invloedryke Soudien-
Verslag oor geleenthede in ongelyhede in hoër onderwys.

Me Cara Stacey: Musikoloog en burgerregte aktivis. Skrywer oor kontemporêre
klaviermusiek van Afrika en oor verwantskappe tussen tradisionele Afrika vorme en
kontemporêre musiek.

Dr Federico Settler: Navorsingsdirekteur, Institute for Comparative Religions in
Southern Africa
, Universiteit van Kaapstad, AW Mellon Doktorale navorser in
Geesteswetenskappe. Skrywer oor Suid-Afrikaanse burgerlike samelewing en
inheemsheid.

 
     

 

Last Updated ( Tuesday, 06 July 2010 )
 
< Prev   Next >

Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO