DOMUS BANNER
PIANIS DANIEL-BEN PIENAAR IN STELLENBOSCH Print E-mail

DOMUS het die Suid-Afrikaanse pianis Daniel-Ben Pienaar uitgenooi om op te tree en 'n referaat te lewer tydens die IMS/SASRIM kongres in 2010. Pienaar is 'n professor in klavier en akademiese dosent aan die Royal Academy of Music in Londen, en sal praat oor die hedendaagse krisis in klavieruitvoering as 'n krisis van ‘laatheid’ (sien kongresprogram). Die aand van 15 Julie sal hy ook J.S. Bach se Partita nr. 6 BWV 830, Chopin se Polonaise-Fantasie Op. 61, and Franz Schubert se Sonate D959 speel. Hierdie werke resoneer met sy idees oor musiek en ‘laatheid’.

As deel van 'n akademiese institusie wat deurlopend gemoeid is met vrae oor uitvoering as navorsing en die kuratorskap van musiek, wou DOMUS aan studente, personeel en kongresgangers die geleentheid bied om met Pienaar se spel en navorsing kennis te maak. Sy opnames verteenwoordig 'n intellektueel-ondersoekende critique van uitvoeringstradisies, terwyl dit terselfdertyd die musiek van J.S. Bach, Orlando Gibbons, Mozart, Schubert en Chopin herverbeel as radikaal van ons tyd. Pienaar se kuns suggereer 'n artistieke besinning oor materiaal wat nie toegee aan die polariteite van subjektiewe vryheid versus beperkinge (die werk, navorsing, histories-ingeligte uitvoeringspraktyk) nie. Van besondere belang vir DOMUS is die feit dat hy in die laaste honderd jaar van opnamegeskiedenis 'n bron van onuitputlike rykdom herken het. Sy werk suggereer dat hierdie opnamegeskiedenis 'n radikale paradigmaskuif verteenwoordig in die manier waarop musiek verstaan word, hoe dit oorgedra word en hoe dit uitgevoer en gehoor word. Die musisering wat uit hierdie begrip groei is nóg eksklusief verbind aan idees van individuele subjektiwiteit, nóg aan uitvoeringspraktyk as positivistiese navorsing.

Pienaar se uitvoering en referaat sal verseker dat die kongrestema, ‘Echoes of Empires: Musical Encounters after Hegemony’, ook sal resoneer as 'n relevante een vir uitvoeringspraktyk van die sogenaamde kunsmusiek repertorium.

Daniel-Ben Pienaar

Daniel-Ben Pienaar is 'n professor in klavier en akademiese dosent aan die Royal Academy of Music in Londen. Sy opnames sluit in die Wohltemperirtes Clavier I en II van J.S. Bach (opgeneem 2003 en 2004, Magnatune); die Chopin Ballades (2003, Victor Japan); eerste volledige opname van die klawerbordmusiek van Orlando Gibbons (2006, Deux Elles); die volledige sonates van Mozart (2008-9, Deux-Elles); en drie CDs met musiek vir trompet en klavier - meestal sy eie verwerkings - met Jonathan Freeman-Attwood (2006-2010, Linn). Voornemend is ook die vrystelling van Bach's Goldberg Variasies.

Onlangse uitvoerings sluit in siklusse van Schubert's se vernaamste klaviersonates in die Duke's Hall, Royal Academy, en die volledige klaviersonates van Mozart aan die Universiteit van Oxford.

(Mei 2010)

 

 

RAYMOND HOLDEN BIED LESINGS AAN OOR 'DIE MODERNE ORKES'

DOMUS het Dr. Raymond Holden, Mede-Hoof van Navorsing aan die Royal Academy of Music, uitgenooi om 'n lesingreeks aan te bied by die Musiekdepartement na sy bywoning van die IMS/SASRIM musiekwetenskap kongres. Holden se lesings sal handel oor ‘Die Moderne Orkes’, en is deel van 'n strategie om die moontlikhede en uitdagings te ondersoek van diskursiewe akademiese interaksie met uitvoeringspraktyk. Die noodsaak hiervoor het ontstaan na die implementering van 'n geïntegreerde PhD deur die Musiekdepartement.
Wat Holden se werk van besondere belang maak vir DOMUS, is die wyse waarop dit illustreer hoe navorsing, uitvoering en die argief in interaksie met mekaar tree. As 'n historikus van uitvoeringspraktyk, spesialiseer Holden in die aktiwiteite van dirigente vanaf die laat-negentiende eeu en vroeg-twintigste eeu. Hy het ook bekendheid verwerf as 'n Strauss spesialis.

Holden se lesings by die Konservatorium, kamer A214:

Lesing 1: 19 Julie, 15:00-17:00 The Establishment of the Modern Orchestra and the Vienna Sound
Lesing 2: 20 Julie, 13:00-14:30 The Orchestra in Germany: the Meininger Hofkapellen and the Berlin Philharmonic
Lesing 3: 21 Julie, 13:00-14:30 The Orchestra in Britain: the Orchestra of the Philharmonic Sociey, Sir Henry Wood and the Queens' Hall Orchestra and the founding of the modern London orchestras
Lesing 4: 22 Julie, 13:00-14:30 The Orchestra in the USA, Radio Orchestras & Period Bands
Lesing 5: 23 Julie, 13:00-14:30 The Orchestra on Film

Raymond Holden is gebore in Sydney, Australië. Tussen 1978 en 1989 was hy assistent vir Sir John Pritchard, vir wie hy opgetree het as assistent en mede-dirigent van die BBC Simfonie Orkes, die Philharmonie en die Burssels Opera. Hy het in daardie hoedanigheid opgetree by die Proms, die BBC Simfonie Orkes se winterseisoen by die Royal Festival Hall, die Salzburg Fees, die Edinburgh Fees en die City of London Fees. As Sir John se assistent het Holden se repertorium werke ingesluit soos Strauss se simfoniese toondigte, Mahler se simfonieë, Berlioz se Requiem, Ives se Simfonie Nr. 4, Schönberg se Moses and Aaron, en vele nuwe werke en operas van die negentiende en twintigste eeue. Hy is die outeur van The Virtuoso Conductors (Yale University Press, 2005) en Glorious John (Barbirolli Society, 2007). Tans werk hy aan A Hero’s Life: the Story of Richard Strauss as Conductor (Yale University Press).

(Junie 2010)

RAYMOND HOLDEN EN DANIEL-BEN PIENAAR IN STELLENBOSCH

In Julie 2010 het DOMUS twee internasionaal bekende musici aan die Universiteit van Stellenbosh Musiekdepartement verwelkom. Raymond Holden en Daniel Ben Pienaar, beide verbonde aan die Royal Academy of Music, het deelgeneem aan die streekskongres van die International Musicological Society (IMS), aangebied deur die South African Society of Research in Music (SASRIM). Na dese het hul hul besoek verleng waar hul ook met musiekstudente aan die Konservatorium saamgewerk het.

Die vername dirigent, navorser en skrywer Raymond Holden is tans Mede-hoof van Navorsing aan die Royal Academy of Music in Londen. Vanaf 19 tot 23 Julie het hy ‘n lesingreeks oor Die Moderne Orkes, waar hy die vestiging van die moderne orkes en die Weense klank, gevolg deur lesings oor orkeste in Duitsland, Britanje en die Verenigde State en ook die filmorkes, aangebied het. Holden het sy lesings aangevul met PowerPoint voorbeelde van argiefdokumente (programme, briefwisseling tussen komponiste en/of uitvoerende musici, ens.), en klank- en video opnames. In sy kritiek ‘outentisiteit’ en ‘histories ingeligte uitvoeringspraktyk’ het hy vermeld dat hierdie ideale onbereikbaar is omdat dit onmoontlik is om die outentisiteit van die konsertsaal met sy kerslig en gehoor-eienaardighede te repliseer. Hierdie en ander ondubbelsinnige kritieke het lewendige debatte onder studente en die aanbieder ontlok oor sy siening van die geskiedenis van die orkes.

Daniel-Ben Pienaar, klavier en akademiese dosent aan die Royal Academy of Music, was die hoofspreker tydens die 2010 IMS/SASRIM streekskongres. Die titel van sy aanbieding was How dare one say it?: A performer’s crisis. Gedurende die kongres het hy ook ‘n solo uitvoering van werke van Bach, Chopin en Schubert gelewer. Op Woensdag 23 Julie, het hy ‘n verdere lesing by die Stellenbosch Universiteit Musiekdepartement aangebied. Met behulp van vergelykende luistervoorbeelde – verskeie interpretasies deur verskeie uitvoerende musici van byvoorbeeld Bach se Eerste Prelude in C majeur – het Pienaar die gehoor genooi om alternatiewe uitvoermoontlikhede te oorweeg wat die sogenaamde ‘internasionale generiese’ model of hoofstroom suksesvol teenstaan. In ‘n omgewing waar uitvoerings van die hoofstroom repertorium geglobaliseerd geword het en in baie gevalle homogeen, het hy tot uitvoerende musici gepleit om hul uitvoerings opnuut te aanskou in die soeke na ander, kreatiewe en ingeligte wyses van interpretasie.

Gedurende hul interaksie met studente en personeel aan die Musiekdepartement, het beide sprekers waardevolle insigte rakende uitvoeringspraktyk en die akademiese herbesinning van moontlikhede daarvan, meegedeel.

(Annemie Stimie, Julie 2010)

Last Updated ( Thursday, 09 June 2011 )
 
< Prev   Next >

Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO