DOMUS BANNER
Xhosa musikant Latozi Mpahleni besoek Stellenbosch Print E-mail

Na 'n STIAS Colloquium vroeër vanjaar, het Madosini 'n versoek gerig vir bemiddelende strukture om tradisionele Xhosa instrumente en gepaardgaande inheemse kennis aan 'n jonger generasie oor te dra. In reaksie op hierdie versoek en die inisiatiewe van die STIAS genoot Hans Huyssen, huisves die Departement Musiek (DOMUS) vir Madosini en 'n assistant en tolk op Stellenbosch vanaf 6 tot 10 Oktober 2009.

Die besoek word gekoördineer deur Huyssen en die musikoloog dr. Stephanus Muller, hoof van DOMUS. Gedurende die week sal Madosini beskikbaar wees vir gesprekvoering, praatjies, onderhoude en beplanningsessies met persone of instellings wat geïnteresseerd is in strategieë en praktyke om die oordrag van tradisionele Xhosamusiek of enige verwante onderwerpe te fasiliteer.

Die uitnodiging tot deelname aan hierdie navorsingsproses van inheemse kennis word gerig aan musiekopvoedkundiges en belangstellende studente, instrumentaliste, musikoloë, kuns en kultuur administreerdes, beleidmakers en joernaliste.

Madosini is 'n beoefenaar en verteenwoordiger van 'n eeue-oue, maar stadig-kwynende endemiese kultuur. Sy word beskou as 'n 'nasionale erfenis' en belangrike inheemse kennisdraer. Daar bestaan steeds 'n groot gaping tussen die algemene bewondering vir haar kuns en noue interaksie daarmee of betrokkenheid daarby. Ons hoop dus van harte dat daar van hierdie geleentheid gebruik gemaak sal word deur soveel as moontlik belangstellendes. Enige interaksie met Madosini word sterk aangemoedig, veral ten opsigte van haar rol as tradisionalis in 'n vinnig veranderende samelewing wat uitdagings stel vir navorsing van inheemse kennissisteme wat van algemene belang vir Suid-Afrikaanse intellektuele en musiek diskoerse is.

Vir meer inligting kontak asseblief This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it of This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 

Meer inligting oor Madosini hier.

Last Updated ( Wednesday, 11 August 2010 )
 
< Prev   Next >

© Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO