DOMUS BANNER
"SET THEORY" WERKSWINKEL DEUR KOMPONIS HANNES TALJAARD Print E-mail

Die komponis en musiekteoretikus dr. Hannes Taljaard het op uitnodiging van DOMUS 'n werkwinkel oor set teorie aangebied vanaf 6-9 April 2009. Taljaard, wie se belangstelling in set teorie ontwikkel het uit sy komposisie bedrywighede, is die enigste Suid-Afrikaanse akademikus wat oor set teorie gepubliseer het (sien sy ‘Interpreting Tonality in Three Compositions for Orchestra’ oor die musiek van Peter Klatzow in SAMUS 24, 2004, 29-64). Hy was nou betrokke by twee set teorie analises wat in die afgelope twee jaar as magisterstudies by Stellenbosch Universiteit gedoen is oor die werk van die Suid-Afrikaans-gebore komponis Priaulx Rainier. Hierdie studies deur Esthea Kruger en Chris van Rhyn (oor onderskeidelik die Barbaric Dance Suite vir klavier en die Requiem vir koor en tenoor solis) verteenwoordig grensverskuiwende werk oor aspekte van Rainier se werk waaroor voorheen nog net in algemene en vae terme bespiegel is.

Die doel van die werkswinkel op Stellenbosch was om studente bekend te stel aan die konseptuele strategieë van set teorie as 'n analitiese sisteem wat veral diepgang kan verleen ten opsigte van die verstaan van 'n post-tonale musikale ‘taal’. Omdat set teorie nie algemeen gedoseer word in Suid-Afrika nie, maar van besondere waarde is in die analise van heelwat twintigste-eeuse en hedendaagse Suid-Afrikaanse kunsmusiek repertorium, het DOMUS die inisiatief geneem om hierdie soort analitiese diskoers oor Suid-Afrikaanse musiek aan te moedig.

In sy werkswinkel het Taljaard onder andere musiek gebruik van Robert Fokkens (Nine Solitudes), Hendrik Hofmeyr (‘Heimwee’ uit Die Stil Avontuur), Jeanne Zaidel-Rudolph (fragment uit Massada), Stefans Grové (Tussenspel 4 uit Boesmanverse) en Hubert du Plessis (‘Mondendinge’ uit Galgenlieder).

(April 2009)

 

Last Updated ( Wednesday, 31 March 2010 )
 
< Prev   Next >

© Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO