DOMUS BANNER
Die EOAN-Groep Print E-mail

Die EOAN-Groep is in 1933 deur Helen Southern-Holt in Distrik Ses gestig en het as ‘n kultuur en liefdadigheidsorganisasie gefunksioneer. Die naam EOAN is afgelei van die Griekse woord ‘Eos’ wat ‘daeraad’ beteken. Dit verwys na die opheffingspotensiaal van kultuur in die lewe van individue.

Aanvanklik was die kantore van die groep in die Isaac Ochberg Saal in Distrik Ses. Vyftien takke is teen die middel van die vyftigerjare in die Kaapse Skiereiland gestig. Aktiwiteite soos ballet, volksdanse, spraak en drama, sang, skilderkuns en naaldwerk is aangebied. Vanaf 1956 tot die laat sewentigerjare het EOAN as 'n aktiewe amateur operagroep bekendgestaan met optredes tydens verskeie kunstefeeste, jaarlikse operaseisoene en toere deur Suid-Afrika (1960 en 1965) en die Verenigde Koninkryk (1975).

Op uitnodiging van Helen Southern-Holt het Joseph Salvatore Manca in 1943 as koordirigent by die Musiek-afdeling van die groep aangesluit. Hy het hierdie klein koor ontwikkel tot 'n amateur operagroep wat ‘n eerste vollengte opera in 1965 aangebied het. Hierdie aanbieding is gevolg deur jaarlikse operaseisoene, kunstefeeste en toere plaaslik en oorsee. Hulle repertorium het onder andere werke soos Giuseppe Verdi se Rigoletto en La Traviata, Pietro Mascagni se Cavalleria Rusticana, Georges Bizet se Carmen en Giacomo Puccini se La Boheme ingesluit. Die EOAN-Groep het ook die eerste vollengte inheemse ballet deur 'n plaaslike komponis vir 'n Suid-Afrikaanse balletgroep uitgevoer. The Square deur Stanley Glasser is 'n voorstelling van bendelewe in Distrik Ses en is gechoreografeer deur David Poole, met Johaar Mosaval in die hoofrol.

Die EOAN-Groep het baie vermag ten spyte van die beperkings van Apartheid. Immer meer rigiede Apartheidswetgewing sedert die sestigerjare het die Groep se moreel sleg beïnvloed, alhoewel hulle steeds probeer het om voor gemengde gehore op te tree wanneer hulle kon. Die feit dat hulle gedwing was om befondsing te aanvaar van die Departement Kleurlingsake, het hul ondersteuning en status in die gemeenskap geskaad. Uiteindelik het Apartheidswetgewing uitvoerings voor gemengde gehore geheel en al verbied. Die EOAN-Groep moes dus vir permitte aansoek doen om voor gemengde gehore op te tree in die Kaapse Stadsaal vanaf 1966.

Na die verwoesting van Distrik Ses het die EOAN-Groep na hul nuwe perseel in Athlone verhuis. Hierdie perseel, die Joseph Stone Teater, is vernoem na die weldoener wat R100 000 vir die bou van die teater geskenk het. Die Joseph Stone Teater, bestaande uit oefenkamers, ateljees en kantore, is op 21 November 1969 ingewy. Die verhuising na Athlone het ook beteken dat die EOAN-Groep uit die hoofstroom van kultuuraktiwiteit in Kaapstad verwyder is. As gevolg van toenemende politieke onderdrukking, die opknapping van die Stadsaal en finansiële probleme, het EOAN dit toenemend moeilik gevind om opera aan te bied in die sewentigerjare. Na Manca se bedanking 1977 as gevolg van swak gesondheid, het die opera-aktiwiteite van die Groep geleidelik doodgeloop.

Last Updated ( Tuesday, 24 August 2010 )
 
< Prev   Next >

Kopiereg DOMUS 2006 - 2022 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO