DOMUS BANNER
DOMUS stel nasionale databasis bekend Print E-mail

 

Op 13 Oktober 2008, tydens 'n departementele Colloquium van die Departement Musiek, het die vakspesifieke argivaris van DOMUS, Santie de Jongh, haar nasionale databasis van musiekargiewe en dokumenteversamelings bekend gestel. De Jongh het in 2007 begin om die databasis te ontwikkel as deel van 'n meestersgraadstudie aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy het twee jaar spandeer om met instellings van regoor die land te korrespondeer en om navorsingsbesoeke te bring aan verskeie biblioteke en museums in Suid-Afrika. Haar navorsing is ondersteun deur DOMUS en die South African Music Archive Project (SAMAP), wat gebaseer is aan die Universiteit van Kwazulu-Natal.

Navorsing oor Suid-Afrikaanse musiek word gekortwiek deur die ontoeganklikheid van primêre bronne. Nie net is argiewe versprei oor 'n groot geografiese gebied nie, maar tot dat De Jongh haar baanbrekerswerk verrig het, was daar nog geen nasionaal-gekoördineerde databasis waarmee musiekargiewe opgespoor kon word of waarmee die status van die materiaal vasgestel kon word nie. Die databasis bevat reeds rekords van 569 versamelings van 38 instellings uit 7 provinsies en sal deur DOMUS onderhou en uitgebrei word om uiteindelik ook provinsiale, plaaslike en privaatversamelings in te sluit. Daar word gehoop dat hierdie ontwikkeling navorsing oor verwaarloosde versamelings sal stimuleer en tot groter bewuswording sal lei oor bewaringskwessies rakende plaaslike musiekversamelings.

Meer oor databasis hier.

 

Last Updated ( Thursday, 18 March 2010 )
 

© Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO