DOMUS BANNER
Visie Print E-mail

DOMUS wil die toonkuns in Suid-Afrika en Afrika bevorder deur die musikale nalatenskappe en dokumente-versamelings van komponiste, uitvoerende kunstenaars, musiekwetenskaplikes en musiekinstansies te versamel, te bewaar, te orden en te katalogiseer vir navorsing. As 'n argief gekoppel aan 'n sterk navorsingsdinamika wil DOMUS deur strategiese navorsing, publikasies, uitvoerings en opnameprojekte die toonkuns wat in hierdie versamelings verteenwoordig word in stand hou as 'n belangrike deel van 'n breë Suid-Afrikaanse erfenis.

Last Updated ( Thursday, 08 May 2008 )
 

© Kopiereg DOMUS 2006 - 2021 www.domus.ac.za. Alle Regte Voorbehou. | Algemeen | Webtuiste | Voorwaardes vir Gebruik.

SUN LOGO